za23102021

Back U bevindt zich hier: Informatie NOVA en Unica nieuws Conferentie Auteursrecht in de Amateurkunst

Conferentie Auteursrecht in de Amateurkunst

Het onderwerp auteursrecht leeft, zeker binnen de amateurkunstsector. Regelmatig wordt het amateurveld geconfronteerd met nieuwe regelingen. “Kunstfactor”, het sectorinstituut voor de amateurkunst is op verschillende manieren betrokken bij gesprekken tussen amateurkunstsector en organisaties die zich met de uitvoering van het auteursrecht bezighouden.Vooralsnog bestaat er veel onduidelijkheid over de verschillende regelingen die van toepassing zijn binnen de amateurkunst.

“Kunstfactor” wil bijdragen aan het vergroten van duidelijkheid en transparantie rondom auteursrechtregelingen, onder meer met de “Conferentie Auteursrecht in de amateurkunst” welke wordt gehouden op 11 december 2009.

In het hart van de conferentie staan vier parallelle sessies met elk een actueel thema op het gebied van auteursrecht en de amateurkunst.

Twee sessies zijn van belang voor amateurfilmers t.w.

BUMA/STEMRA: recente ontwikkelingen.

Er klinkt muziek op de website van je filmclub, orkest of koor. Dan ligt er een rekening op de mat… Hoe zit dat nu?

Beeldend/Nieuwe media: rechten en plichten van makers en gebruikers.

Makers zijn zich wel degelijk bewust van wat kan en niet kan, maar begrijpen niet hoe het dan kan dat YouTube van alles kan vertonen. Ook zullen de rechten van amateurfilmers aan bod komen. BUMA/STEMRA vertelt hoe het werkt.

In een voltallige slotsessie worden rapportages uit de parallelle sessies besproken. Tevens is er een paneldiscussie met o.a. leden van de werkgroep–Gerkus ( werkgroep auteursrechten van de Tweede Kamer, die een rapport schreef over de modernisering van het auteursrecht.) en vertegenwoordigers van het amateurveld en de beheersorganisatie.

Namens alle bij NH’63 en de NOVA aangesloten amateurfilmers zullen enkele kaderleden uit deze organisaties aan deze conferentie deelnemen en hierover na afloop rapporteren.

Gerard van Schie

Secretaris NH’63